August 9, 2022

लकडाउनका बेला नेपाली भन्दा बिदेशी पर्यटकहरु बाटोमा ओहोर दोहोर : केही तस्वीरहरु

चैत्र १२ पोखरा :

लकडाउनका वेला पोखरामा देखिएका केही तस्वीहरु जसमा नेपाली भन्दा विदेशी पर्यटकहरु बन्दका वेला बाटोमा ओहोर दोहोर गरेका तस्वीहरु जस्ताको तस्तै

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*